TOOLS

PERSOONLIJKE PROFIEL ANALYSE (PPA)

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

De Persoonlijke Profiel Analyse geeft inzicht in het gedrag ten aanzien van het werk van mensen. Met de PPA rapportage krijg je een profiel waarin sterkten en mogelijke beperkingen, manier van communiceren en het gedrag onder druk naar voren komt.

Ook geeft het aan op welk gebied maximaal effect mag worden verwacht van opleiding en ontwikkeling waardoor medewerkers gemotiveerd en gestimuleerd worden.

Het invullen van de Persoonlijke Profiel Analyse gebeurt online en duurt gemiddeld ± 8 minuten.

De PPA heeft ook specifieke onderzoeken als:

  • Management Onderzoek
  • Verkoop Onderzoek
  • Klantenservice onderzoek
slideInRight

Trainingsacteur

Professionele trainingsacteurs inzetten om de klant, de collega, de manager te spelen maakt het rollenspel levensecht. Deelnemers oefenen in een veilige leeromgeving op levend ‘lesmateriaal’, de trainingsacteur. Die wordt zich hierdoor bewuster van zijn/haar sterke en verbeterpuntenpunten waardoor de effectiviteit op de lange termijn wordt vergroot..

Training-on-the job

Tijdens de training on the job worden de deelnemers individueel begeleid tijdens de dagelijkse werkzaamheden. De trainer instrueert, inspireert, stimuleert en motiveert de deelnemers.

Coaching-on-the job

Coaching on the job vindt plaats op de eigen werkplek, tijdens een vergadering, bij een presentatie of een klantgesprek. De coach observeert het functioneren en de dynamiek binnen de werkkring. Hoe gaat iemand om met collega’s en leidinggevenden en/of klanten. Met feedback maakt de coach de betrokkene bewust van ineffectief gedrag en de valkuilen.