MANAGEMENT

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN

Management

In de volgende trainingen ontwikkelen we met elkaar de belangrijkste vaardigheden op het gebied van management.

 • Leidinggeven voor de meewerkend leidinggevende
 • Coachend leidinggeven
 • Feedback geven en ontvangen
 • Functioneren en Beoordelen
 • Slechtnieuws gesprekken voeren
 • Stijlen van leidinggeven
 • Effectief in verzuimgesprekken
 • Succesvol selecteren/interviewen met STAR-techniek
Afhankelijk van uw leerdoelen stemmen we graag een programma op u, uw medewerkers en organisatie af!
slideInRight
slideInLeft

Praktisch leidinggeven voor de meewerkend leidinggevende

In de training staat uw gedrag meewerkend leidinggevende centraal. We werken met uw eigen praktijksituaties en uw persoonlijke leerdoelen. De training is een mix van theorie en praktijk, waarbij het accent ligt op het 'doen'.

Resultaat

 • Betere omgang met de dubbelrol als collega en leidinggevende
 • Het krijgen van inzicht in je kwaliteiten en valkuilen als leidinggevende
 • Hoe kan de betrokkenheid van  medewerkers en team vergroot worden?
 • Het geven van duidelijke feedback op gewenst en ongewenst gedrag
 • Motivatie van medewerkers

Onderwerpen

 • Dubbelrol als meewerkend leidinggevende
 • Inzicht in uw stijl van leidinggeven
 • Positief aansturen, instrueren en opdrachten geven
 • Motiveren en enthousiasmeren van uw team
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met weerstand
 • Gesprekstechnieken – lastige gesprekken uit uw praktijk

Opbouw en duur

De training bestaat uit een doelstellend intakegesprek en 2 trainingsdagen. Optioneel kan een Persoonlijke Profielanalyse (PPA) Managementonderzoek onderdeel uitmaken van de training.

Praktisch leidinggeven

Resultaat

 • Inzicht in eigen vaardigheden, valkuilen en rol als leidinggevende
 • Kennis van de verschillende stijlen van leidinggeven
 • Duidelijke feedback op gewenst en ongewenst gedrag
 • Motiveren van medewerkers 
 • Het beheersen van gespreksvaardigheden voor een slecht nieuws-, functionerings- en beoordelingsgesprek
 • Effectief omgaan met lastige situaties
 • Draagvlak door effectieve communicatie

Onderwerpen

 • Uw persoonlijke leiderschapsstijl
 • Stijlen van leidinggeven
 • Draagvlak creëren door gerichte en effectieve communicatie
 • Aansturen en motiveren van individuele medewerkers
 • Feedback geven en ontvangen
 • Slecht-nieuwsgesprek
 • Functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek)
 • Leidinggeven en veranderingsprocessen
 • Omgaan met weerstand
 • Omgaan met lastige situaties als leidinggevende

Opbouw en duur

De training bestaat uit een doelstellend intakegesprek en 3 trainingsdagen. Een Persoonlijke Profielanalyse (PPA) Managementonderzoek maakt onderdeel uit van de training. En er wordt 1 dagdeel geoefend met een rollenspelacteur.

slideInRight
slideInLeft

Coachend Leidinggeven

In de training staat uw gedrag als coachend leidinggevende centraal. We werken met uw eigen praktijksituatie en uw persoonlijke leerdoelen. De training is een mix van theorie en praktijk, waarbij het accent ligt op het 'doen'.

Resultaat

 • Leidinggeven aan medewerkers op een coachende manier
 • Inzicht in je eigen coachingsvaardigheden en het inspireren/motiveren van medewerkers om tot een optimale ontplooiing van hun kwaliteiten te komen.

Onderwerpen

 • De manager als coach
 • Coachen en leiderschapsstijlen
 • Coachingsstijlen
 • De leerstijlen van medewerkers
 • Coaching en motivatie
 • Omgaan met weerstand

Opbouw en duur

De training bestaat uit een doelstellend intakegesprek en 2 trainingsdagen. Een Persoonlijke Profielanalyse (PPA) Managementonderzoek maakt onderdeel uit van de training. En er wordt 1 dagdeel geoefend met een rollenspelacteur.